Programos

Vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos švietimo programos.

 

Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ ugdymo programa „Šypsenėlė“.

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa


Dviejų priešmokyklinio amžiaus grupių pedagogės vadovaujasi šia programa. Programa skiriama 5-7 metų vaikams. Jos tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Zipio draugai


Nuo 2002 metų dvi lopšelio-darželio pedagogės papildomai dirba pagal tarptautinę ugdymo programą, kuri skirta 5-7 metų vaikams. Jos tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Šią programą parengė organizacija „Befrienders International“, o dabar vykdo tarptautinė organizacija „Partnership for Children“. Lietuvoje programą įgyvendina viešoji įstaiga „Vaiko labui“, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo psichologinės paramos centru, Švietimo plėtotės centru.

Vaikų ugdymas per vaidybą


Įstaigoje jau 25 metai vykdomas papildomas ugdymas per vaidybą pagal ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programą „Šypsenėlė“. Kiekvienais mokslo metais grupių ugdytiniai su auklėtojomis paruošia po spektaklį. Veikia mažasis teatras „Šypsenėlė“. 2009 metais vaikų ugdymo programa sujungta su mažojo teatro programa ir vadinasi ankstyvojo ir ikimokyklinio vaikų amžiaus ugdymo programa „Šypsenėlė“

Logopedas


Savo darbą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-838, Vilnius (V. ž. Nr.92)
Įstaigoje dirba logopedė turinti logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Jos praktinės veiklos patirtis 22 metai. Ji tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį, teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo, organizuoja kalbos ugdymo pratybas.
Per kasdieninę veiklą logopedė geba sukurti palankų mikroklimatą, skatinantį teigiamas emocijas ir kalbos plėtotę. Logopedinės pratybos organizuojamos per įvairius žaidimus, todėl ugdytiniams jos itin patrauklios, teikia daug džiaugsmo.
Kasmet logopedines pratybas lanko iki 54 ugdytinių.

Meninio ugdymo pedagogas


Vykdo vaikų muzikinį ugdymą bei papildomai dirba su gabiais muzikai vaikais. 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ“
Darbo laikas: 7.00—18.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190529157
Ats./s.: LT257300010075690840
AB bankas „Swedbank“ , b. k. 73000
Direktorė – Daiva Jankuvienė

Dainų g. 28, LT-78329 Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 28 73
Mob. tel.: +370 68 233234
El. paštas: dainele@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d "DAINELĖ"