Teikiama pagalba

Pedagoginė, specialioji ir kita pagalba  

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, pedagoginė specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.  

Veikia vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė — Aldona Norkuvienė logopedė metodininkė.
Pirmininko pavaduotoja — Rasa Šurkienė auklėtoja.
Sekretorė — Aušra Mažutavičienė, auklėtoja.
Nariai: Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Laimutė Jančauskienė auklėtoja, Dalia Jociuvienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.  

Direktorė konsultuoja tėvus trečiadieniais nuo 16 val. iki 17 val.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui konsultuoja tėvus trečiadieniais nuo 16 val. iki 17 val.  

Logopedas konsultuoja tėvus pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 14.00 val. iki 15.00 val.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ“
Darbo laikas: 7.00—18.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190529157
Ats./s.: LT257300010075690840
AB bankas „Swedbank“ , b. k. 73000
Direktorė – Daiva Jankuvienė

Dainų g. 28, LT-78329 Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 28 73
Mob. tel.: +370 68 233234
El. paštas: dainele@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d "DAINELĖ"