PROJEKTAS PO PASAKOS SPARNU

Paskelbta: 2019-05-22

Ir vėl „Po pasakos sparnu“ meiliai glaudėsi viso lopšelio-darželio „Dainelė“ ugdytiniai bei jų pedagogės. Mūsų įstaigoje atnaujinamas ir tęsiamas projektas „Po pasakos sparnu“ (nuo 2002 m.), kurio tikslas – taikant vaidybos metodus skatinti vaiko pasiekimus įvairiose ugdymosi srityse ir jo galias atitinkančią optimalią pažangą. Šio projekto metu lopšelio-darželio „Dainelė“ ugdytinius aplanko gausybė pasakų personažų, kuriuos įkūnija patys įstaigos vaikai. Šiais metais buvo pristatytos 9 skirtingos pasakos: „Mergaitė ir žibintas“, „Daktaras Aiskauda“, „Varlės ir gandras“, „Boružė Liputė.

Pasaka apie namus“, „Kiškučių nuotykiai žiemą“, „Vištytė ir gaidelis“, „Pagrandukas“, „Snieguolė ir septyni nykštukai“ bei naujas dar nebandytas mūsų įstaigoje projektas – darželio vyriausiųjų ir mažiausiųjų bendras vaidinimas „Vilkas ir ožiukai“. Visų repeticijų bei vaidinimų metu, priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitutė“ vaikai globojo ir mokė vaidmenų ankstyvojo amžiaus grupės „Vyturėlis“ vaikučius.

Pagal projekto iškeltus uždavinius, buvo pastatytas vaikų, mamų ir pedagogų spektaklis „Boružė Liputė ieško namų“, kurį pristatė tarptautiniame lėlių teatro festivalyje „Žagarės Vyšniuko gimtadienis 2019“.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ“
Darbo laikas: 7.00—18.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190529157
Ats./s.: LT257300010075690840
AB bankas „Swedbank“ , b. k. 73000
Direktorė – Daiva Jankuvienė

Dainų g. 28, LT-78329 Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 28 73
Mob. tel.: +370 68 233234
El. paštas: dainele@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d "DAINELĖ"