ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGAS

Paskelbta: 2019-07-01

ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGAS

Neterminuota sutartis (1 et.)

 

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“

Pareigybių pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį / neuniversitetinį arba aukštesnįjį  išsilavinimą turėti auklėtojo kvalifikaciją ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą;

3. gerai mokėti lietuvių kalbą;

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis  „MS Word“, „MS Exel“, „Internet Explorer“, „Power Point“, internetiniais įrankiais, interaktyvia lenta;

Kiti reikalavimai:

1. Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti ataskaitas, projektus;

2. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo užmokestis:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, patvirtinto 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198, 5 priedo pakeitimo įstatymu).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

4. Gyvenimo aprašymas (CV).

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

6. Darbo stažą (jie yra)  patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

7. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes.

Dokumentai priimami adresu:

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ raštinėje

Dainų g. 28, LT-78329, Šiauliai

I-IV – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

V – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Elektroniniu paštu dainele@splius.lt

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (841) 55 28 73 arba 8 682 332 34.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo (įskaitant atrankos paskelbimo dieną).

Dokumentų priėmimo pabaiga 2019 m. liepos 15 d.

Atranka: 2019 m. liepos 30 d.

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ“
Darbo laikas: 7.00—18.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190529157
Ats./s.: LT257300010075690840
AB bankas „Swedbank“ , b. k. 73000
Direktorė – Daiva Jankuvienė

Dainų g. 28, LT-78329 Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 28 73
Mob. tel.: +370 68 233234
El. paštas: dainele@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d "DAINELĖ"